Haliti poziva na prekid govora mržnje i ekstremizma u Bujanovcu i traži izvinjenje za romsku zajednicu od odbornika Alternative za promene - OPRE ROMA SRBIJA OPRE ROMA SRBIJA

Haliti poziva na prekid govora mržnje i ekstremizma u Bujanovcu i traži izvinjenje za romsku zajednicu od odbornika Alternative za promene

  • Autor: Mensur Haliti
  • Datum: 22 Feb 2023
  • Podeli:
  • Podeli:
  • Podeli:

Traži

 

Mensur Haliti, direktor za demokratiju i upravljanje u Fondaciji za otvoreno društvo poziva na momentalni prekid govora mržnje i ektremizma od strane odbornika Alternative za promene kao i njihovo izvinjenje romskoj zajednici u Srbiji. U novinskom članku Bujanovačke, odbornici Alternative za promene navode da je “Izgradnja stanova za Rome sa Kosova opasna za Albance i da ima za cilj promenu etničke strukture u Bujanovcu kao i da su Romi ratni zločinci i silovatelji”.

 

Pre svega, važno je da se razume zabrinutost i strah svih strana. Međutim, govoru mržnje i ektremizmu nije mesto u našem društvu. Romi nikada nisu bili zločinci niti silovatelji, već masovno progonjeni sa Kosova o čemu svedoči iskustvo Roma i celokupna međunarodna zajednica. Te činjenice ne mogu da se opovrgnu fabrikovanjem laži i zamenom teza. Romi su doživeli nezamislivu ljudsku tragediju velikih razmera tokom rata na Kosovu 1999. godine i od oko 150.000, preko 100.000 Roma je bilo primorano da traži bezbednost i sklonište za svoje porodice.

 

Romi su delili sudbinu sa narodima koji su bili meta napada i progona, a i danas su, iako se to ignoriše. Silovanim, nestalim i ubijenim Romima se ne odaje počast i još niko ne postavlja pitanja moralne i političke odgovornosti za stvarne organizovane zločine koji su bili počinjeni nad Romima. Zbog toga ne dozvoljavamo nikome da izražava nepoštovanje prema našim žrtvama zločina, a pogotovu da se lažima i mržnjom zloupotrebljava naše iskustvo za ostvarenje nečijih političkih ciljeva.

 

Ovo je još jedan od značajnih testova za Srbiju. Da li će država i nadležni organi da preduzmu hrabru i odlučnu akciju da spreče dalje nasilje i unaprede jedinstvo i razumevanje? Pozivamo državu i nadležne organe da zaštite prava i slobode Roma i osiguraju njihovu bezbednost u Bujanovcu. Takođe, pozivamo državu da zauzme čvrst stav protiv govora mržnje i ekstremizma. Ovo uključuje pozivanje na odgovornost onih koji se bave govorom mržnje za svoje ciljeve i pružanje podrške žrtvama diskriminacije i nasilja. To takođe znači rad na sprečavanju širenja ekstremističkih ideologija i promovisanje kulture poštovanja i inkluzivnosti u svim aspektima društva.

 

Svesni smo da je trenutna situacija u Bujanovcu složena i da je romska zajednica uhvaćena u unakrsnoj vatri i opasnim namerama nekih ektremnih desničara. Medjutim, mi kao Romi smo spremni da se zaštitimo, ali i da radimo sa drugima na promovisanju mirnijeg i skladnijeg društva i pozivamo na prekid podela i destruktivne retorike ektremnih desničara protiv Roma.

 

Promovisanjem dijaloga, razumevanja i poštovanja svih članova zajednice, možemo izgraditi jaču i ujedinjeniju Srbiju za sve.