Naučimo iz naše prošlosti i sagradimo bolju budućnost! Rroma pale e Rroma! - OPRE ROMA SRBIJA OPRE ROMA SRBIJA

Naučimo iz naše prošlosti i sagradimo bolju budućnost! Rroma pale e Rroma!

  • Autor: ORS
  • Datum: 16 May 2020
  • Podeli:
  • Podeli:
  • Podeli:

Traži

Prošlo je 76 godina od 16. maja 1944. godine, dana, kada se 6000 Roma (odraslih, dece, žena, muškaraca) pobunilo protiv ljudske mržnje i ideologije nacizma. Ova pobuna se dogodila u logoru Aušvic-Birkenau i pokazuje nam da duh našeg naroda ništa ne može slomiti. Danas nije dan kada treba da tugujemo. Danas je dan kada treba da slavimo herojstvo naše braće i sestara! Nemojmo zaboraviti njihovu hrabrost iz tog vremena i delujmo danas u njihovu čast!

 

Video