Državna odgovornost prema Romima - OPRE ROMA SRBIJA OPRE ROMA SRBIJA

Državna odgovornost prema Romima

  • Autor: ORS
  • Datum: 07 May 2020
  • Podeli:
  • Podeli:
  • Podeli:

Traži

U Srbiji je 15. marta uvedeno vanredno stanje, stanje na koje naša država u trenutku nije bila spremna. Suočeni sa realnošću, kod gradjana Republike Srbije javlja se strah i pitanje opstanka za život u toku vanrednog stanja, gradjanima se zabranjuje kretanje, u potpunosti se menja način života.Ovakvo vanredno stanje ostavlja posledicu po sve gradjane, ali sada se postavlja pitanje šta je sa romskom zajednicom? Da li je romska zajednica bila spremna da bude suočena sa problemom vanrednog stanja? Da li su Romi zaista bili spremni na sve poteškoće koje je vanredno stanje prouzrokovalo i da li je naša država bila dovoljno odgovorna prema gradjanima romske nacionalnosti? S obzirom da Opre Roma Srbija predstavlja glas romske zajednice, hteli smo da čujemo šta Romi I Romkinje kažu u toku vanrednog stanja i u doba pandemije.Opre Roma Srbija je pokret koji zastupa interese zajednice i to tako što pita zajednicu šta je ono što je zajednici u ovom trenutku u susretu sa pandemijom najpotrebnije I ko su najugroženiji? Održani su online dijalozi i došli smo do zaključka da je jedan od najvećih problema predstavlja neodgovornost države, gde čak I u ovim uslovima, romska naselja nisu obezbedjena vodom I strujom. Ljudi koji u 21. veku nemaju vodu i struju  koja predstavljaju osnovna ljudska sredstva kako bi jedna prosečna porodica opstala u doba pandemije, ovim postupkom država ne obraća pažnju na najugroženije.Kroz online dijaloge romska zajednica je pokazala inicijativu da želimo nešto da promenimo. Želimo da se naš glas čuje. Ali nam je zato potrebna pomoć institucija I državnih organa.Međutim romska zajednica nije podržana od strane institucija I od strane vlasti Republike Srbije. Naša inicijativa je bila da pošaljemo dopis institucijama koje se trenutno bave najugroženijim akao a to su: Crveni krst, Centr za socijalni rad I Lokalna samouprava. Takodje poslali smo I dopis predsedniku Republike Srbije, ali odgovor je izostajao sa te strane.Kao pokret koji se I dalje širi I koji trenutno zastupa interese romske zajednice I radi na uključivanju zajednice u rešavanju problema, kao I ostvrivanju vidljivosti romske zajednice ispred pravnog sistema Republike Srbije, dopis smo poslali u nadi da ćemo od strane ovih institucija dobiti odgovor I da će institucije prepoznati najugroženije u doba pandemije.U Republici Srbiji trenutno postoji 40% neformalnih romskih naselja koji nisu priključeni na vodovodnu mrežu, što znači da 20 000 Roma živi bez vode. U doba pandemije je tako nešto nedopustivo, 40% Roma nema osnovna ljudska sredstva za život. Dakle nema pristup vodi kao ni dezinfekcionim sredstvima. Institucije ovde pokazuju neodgovornost ne samo prema romskoj zajednici, već i prema gradjanima svoje države. Podsećamo da su Romi ravnopravni članovi ovog društva koje ne treba zapostaviti. romska zajednica čini jednu od najvećih nacionalnih manjina u Srbiji, a u isto vreme I jednu od najugroženijih. Pomoć romskoj zajednici od strane vlasti gotovo nikad nije usmerena prema romskoj zajednici I ako u nekom trenutku jeste upućena, ta pomoć je minimalna, jer su Romi poslednja stavka na listi prioriteta od strane državne vlasti. Onda kada je romskoj zajednici potrebna pomoć države, kada joj se obraća pismeno i onako kako zakonodavni sistem države nalaže, romska zajednica ne dobija odgovor.U medijima se širi slika kako sistem u Republici Srbiji dobro funkcioniše u toku vanrednog stanja I u doba pandemije, međutim slika na terenu pokazuje nešto drugo. Republici Srbiji preti siromaštvo koje romsku zajednicu svakako neće zaobići. Da stvar bude još gora  romska  zajednica je do sada uvek bila pogodjena siromaštvom, a sa ovom situacijom to se stanje pogoršalo. Postavlja se pitanje kako će se Romska zajednica suočiti sa siromštavom u doba pandemije? U medijima možemo videti  kako trenutno stanje u državi dobro funkcioniše, ali na žalost nije tako, što nam pokazuje I istraživanje koje je sprovedeno od strane Opre Roma Srbija i  tim lidera u 14 lokacija širom Srbije I ono nam pruža stvarnu sliku, a nadležni po tom pitanju iako su obavešteni nemaju odgovor.Takođe inicijativa A11 uputila je apel Vladi Srbije za preduzimanje hitnih mera za zaštitu najugroženijih.  20. marta u saradnji sa timom za socijalno ukljucivanje i smanjenje siromastva Vlade Republike Srbije i neki stručnjaci za oblast socijalnih prava pripremili su predlog mera za zaštitu najugroženijih tokom borbe protiv koronavirusa i prosledili ga Vladi Srbije. Medjutim bezobzira na apel, država odbija da bilo šta učini što se tiče romske zajednice, ista  je jedna od najugroženijih, zajednica bez vode, bez struje, bez dezinfekcionih sredstava, bez zaštite, zajednica bez osnovnih sredstava za život. Inicijativa A11 obratila se Evropskom Sudu za ljudska prava kako bi romska zajednica bila podržana od strane Vlade Republike Srbije, apeluje se na hitnost I nemogućnost zajednice da se izbori sa velikim problemom nehumanosti prema članovima romske zajednice.  U gore navedenim činjenicama, Vlada Republike Srbije pokazuje neodgovornost u vođenju ravnoprvanog prvnog sistema naše države. Obraćanje Evropskog suda za ljudska prava direktno Vladi Republike Srbije pokazuje ozbiljnost bezobzirnosti prema romskoj zajednici.  Apel Evropskog suda za ljudska prava treba ozbiljno shvatiti, a našoj vladi nije dovoljan ni apel najvišeg suda za ljudska prava kako bi se odazvao I pružio pomoć najugroženijoj zajednici u Srbiji. Nepoštovanje mera Evropskog suda za ljudska prva u stvari pokazuje bezobirnost Republike Srbije prema romskoj zajednici. Pored penzionera, romskoj zajednici je pomoć preko potrebna, niko ne pominje Rome, već se Romi sami za sebe zalažu.

 

Apel inicijative A11