Romi u doba korone - OPRE ROMA SRBIJA OPRE ROMA SRBIJA

Romi u doba korone

  • Autor: Milena Reljić
  • Datum: 01 May 2020
  • Podeli:
  • Podeli:
  • Podeli:

Traži

Da li Romi mogu da ostvare svoja prava, svoja osnovna prava u doba korona virusa?  “Ustav Srbije dozvoljava da, prilikom proglašenja vanrednog stanja budu donete mere odstupanja od određenih ljudskih i manjinskih prava. Koja će to prava biti, zavisi od okolnosti same situacije koja je prouzrokovala vanredno stanje. Ono što znamo jeste da postoje prava za koje ograničenje nije moguće u vreme vanrednog stanja.”  YUCOM    Jedno od najvažnijih  prava za nas jesu:   Pravo na život  Pravo na dostojanstvo i slobodan razvoj ličnosti  Zabrana izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje     Vanredno stanje u Srbiji proglašeno je 15. marta, a od tada je Vlada donela niz mera kojima bi trebalo da se širenje korona virusa u Srbiji spreči. Najbitnija mera je ograničenje i zabrana kretanja. Svrha donošenja mera bi trebala da bude zaštita samih građana, međutim stvarnost pokazuje nešto drugo. šta se dešava sa onima koji nemaju jednake startne pozicije u trci za boljim položajem u društvu? Kada novi korona virus ( COVID-19) pogodi Romske zajednice u Evropi, možemo pretpostaviti da će izazvati veliku štetu jer su Romi najosetljiviji u epidemiološkoj krizi. Dešavanja u Evropi, u poslednjih godina, su jasno pokazala da su Romi značajno osetljivija grupa kada su u pitanju ovakva dešavanja zbog nedovoljnog pristupa čistoj vodi i kanalizaciji.  Kako prati ruke ako nemate pristup vodi u 21. veku  na najbogatijem kontinentu u svetu?   Gde novac ne predstavlja problem, već voda?  Loše infrastrukture i ograničeni pristup zdravstvenom sistemu, neuhranjenosti, slaba informisanosti o preventvnim merama, velike gustine naseljenosti u naseljima u kojima živimo su samo početak dubokog ambisa problema koje pogađaju Rome  I pre COVID–a, a sa virusom se problemi još više produbljuju.  Romi retko rade od kuće, posao često zahteva izlazak na javnim mestima s obzirom da se dosta Roma bavi sakupljanjem sekundarnih sirovina, trgovinom, muzikom I nadničarskim poslovima. Mere koje je vlada donela  pridržavanju samoizolacije utiču na dohodak  što dovodi do siromaštva I izgladnjivanja u romskoj zajednici. Romi neće umreti od virusa, umreće od gladi.  Nedavna izjava predsednice Koordinacionog tela za praćenje Strategije za socijano uključivanje Roma u Srbiji Zorana Mihajlović čestitala je Svetski dan Roma svim građanima romske nacionalnosti i istakla da je Srbija njihova država i da se država svakodnevno bori da Romi budu ravnopravni članovi našeg društva.  A mi se pitamo kako biti ravnopravan ako si gladan I nemaš pristup vodi, a pored toga si konstantno ignorisan od strane državnog sistema.  Od ponedeljka 16. marta u potpunosti je obustavljen rad predškolskih, školskih i visokoškolskih ustanova. Do daljeg neće raditi vrtići, osnovne i srednje škole i univerziteti u Republici Srbiji, a nastava prelazi na nastavu na daljinu putem RTS 3, platforme RTS Planeta, kao i internet-platformi za učenje. šta se dešava sa decom i  mladima koji su pripadnici i pripadnice marginalizovane grupe koja ne samo da je ideološki skrajnuta, već je i institucionalno segregirana? Dakle, zanimaće nas položaj dece i mladih u romskoj zajednici. Kako pratiti školski program ako nemate struju, internet i tehničke uređaje?  Kako se pridržavati toga ako ste rom\/romkinja u Srbiji koji ne može zadovoljiti osnovne fiziološke potrebe, pitamo se da li je problem u Romima ili u sistemu u državi koja dozvoljava ovakvu situaciju iako je tu zbog svojih građana na papiru, da ih štiti I pruži dostojanstven život.  Kao da sve to nije dovoljno, pridružuju se I desničari. Dominantni diskurs neuspeha klasne mobilnosti nastavlja da pripisuje samim pojedincima i pojedinkama, kao da su oni isključivi i jedini krivci za svoje nedaće. Ovakva slika, koja se specifično odnosi i na romsku zajednice, poduprta je i sve većim osnaživanjem desnice u regionu i Evropi.  Netolerancija, diskriminacija, kao i česti napadi na romsku omladinu i romski narod uopšte, nastavljaju da budu svakodnevnica.  U poslednjih nekoliko godina, zahvaljujući IPA pristupnim fondovima Evropske unije izdvojeno je za Rome 7,5 miliona evra, kao i da je u toku projekat koji će  u narednih godinu i po sprovoditi u vrednosti od 20 miliona evra. Međutim na osnovu istraživačke analize sporvedene od strane Opre Roma pokreta  u 16 lokacija širom Srbije dolazimo do suportnih rezultata. Romska zajednica je I dalje ugrožena na rubu egzistencije.     Romi i Romkinje  moraju se organizovati sami i udružiti se. Oni moraju pokazati državi ne samo to da su obrazovani i kvalifikovani za bolje poslove, koji čine srž ekonomske reprodukcije, već i to da su oni ti koji mogu da utiču na zakone koji se donose, a tiču se njihove budućnosti, da su oni ti koji se pitaju u rešavanju njihovih problema, a ne stručnjaci koji navodno govore u njihovo ime. Jer mi kao glas romske zajednice verujemo i borimo se za to. 

OPRE ROMA!!!