Tri lekcije korona virusa za Međunarodni dan Roma - OPRE ROMA SRBIJA OPRE ROMA SRBIJA

Tri lekcije korona virusa za Međunarodni dan Roma

  • Autor: Željko Jovanović Open Society Roma Initiatives
  • Datum: 08 Apr 2020
  • Podeli:
  • Podeli:
  • Podeli:

Traži

8. Aprila obično obeležavamo Međunarodni dan Roma na javnim mestima. Ove godine, zbog pandemije korona virusa, to radimo putem interneta iz svojih domova, poštujući one koji su preminuli i plašeći se posledica zdravstvene krize za našu budućnost. Korona virus je sa nama tek samo nekoliko meseci, ali već je pružio tri važne lekcije koje nam mogu dati nadu.Prva lekcija: Položaj Roma se ne može odvojiti od situacije čitave zemlje. Mnogo smo puta govorili da ako smo i mi zaposleni ekonomija u našim zemaljama takođe dobija; ako smo mi zaštićeni od ekstremne desnice, demokratija u našim zemaljama je takođe zaštićena. Međutim, vlade su to ignorisale i time nas gurnule u još dublje siromaštvo. Sada kada smo suočeni sa virusom, mi smo među onima koji su u najvećem riziku od infekcije i smrti. Romi su mlađi od većinskog stanovništva, ali i sa mnogo lošijim zdravstvenim stanjem. Romske porodice imaju mnogo manje novca za kupovinu maski, lekova i hrane i manje mogu da priuštite fizičko distanciranje. Mnogi koji su imali primanja pre trenutne zdravstvene krize - ulični prodavci, muzičari, fabrički radnici, sakupljači sekundarnih sirovina-bili su među prvima koji su ta primanja izgubili. Previše romskih zajednica je bez vode i kanalizacije, a i nalaze se predaleko od domova zdravlja. Virus se brzo širi i nema predrasuda prema ljudima, tako da ti uslovi ne samo da povećavaju opasnost od korona virusa za Rome, već i za sve ljude u našim zemljama. Stoga korona virus potvrđuje da naše vlade ne mogu poboljšati situaciju za sve druge bez poboljšanja uslova u kojima Romi žive. Druga lekcija: Rasizam može biti prevaziđen kada vlade i javnost imaju interes za to. Stereotipi o Romima da su lenji i prljavi, neprilagodljivi lopovi i paraziti, nisu sprečili romske medicinske radnike/ce da leče pacijente u bolnicama. Kao što predrasude nisu bile prepreka kada su romski vojnici pozvani da brane svoje zemlje u ratu, tako nestaje kao prepreka kada Romi brane svoje zemlje od virusa. Kad smo potrebni našim državama, Romi su tu da ih zaštite. Treća lekcija: Naše sposobnosti za opstanak u najtežim uslovima i samoopredeljenje su porasli. Ne čekajući na druge, romski pokreti i aktivisti bili su prvi koji su podržali naše zajednice: “Ketane” pokret u Italiji i “Camelamos”; u španiji ― evropske zemlje koje su najteže pogođene virusom ― “Aresel” u Rumuniji, “Avaja” u Severnoj Makedoniji i “Stalna konferencija za Rome u Bugarskoj”, samo da spomenem neke od njih. Oni i mnogi drugi su se brzo organizovali da obezbede hranu, lekove, vodu i informacije svojim zajednicama kako da se podigne glas o tome koje mere vlade moraju preduzeti da zaštite Rome. Romska dijaspora u zapadnoj Evropi je takođe mobilisana da pomogne svojoj braći i sestrama u Bugarskoj, Severnoj Makedoniji i drugim zemljama. Nikada ranije nismo videli tako brzu, rasprostranjenu i transnacionalnu mobilizaciju.Ove tri lekcije će biti od presudnog značaja nakon pronalaska tretmana lečenja i pri završetku trenutne krize korona virusa. Njegove negativne posledice na naša radna mesta, obrazovanje naše dece kao i  uslove u kojima živimo ostaće sa nama. Rešavanje ovih problema trajaće mnogo duže, a znamo da će još jednom Romi biti ti koji su najteže pogođeni. Da li će nas naše države ponovo ignorisati? Da li će naše vlade biti tu kada su nam potrebne? Kao što smo mi bili tu kada smo im bili potrebni! Nije na Romima da odgovore na ova pitanja, to je na našim zemljama, našim vladama i Evropskoj uniji. Na nama je, međutim, da damo odgovor na sledeće pitanje: Ako smo mogli da se organizujemo bolje nego ikad ranije da odgovorimo izazovima ove krize, možemo li to nastaviti i proširiti radi zaštite naših interesa nakon krize? Uvek smo negovali kulturu opstanka u najtežim situacijama i kreativnost da se od malo napravi dosta. Poslednjih nedelja, videli smo kako raste solidarnost, briga o najugroženijima i kolektivna samoorganizaciju među našim zajednicama. Te vrednosti će biti od presudnog značaja za prolazak kroz krize koje su pred nama. Gradeći na tim vrednostima, mi u Kancelariji za romske inicijative zajedno sa našom mrežom nacionalnih pokreta i našim najvećim međunarodnim romskim organizacijama - Romskim obrazovnim fondom (REF), Inicijativom za razvoj romskog preduzetništva (REDI) i Evropskim romskim institutom za umetnost i kulturu (ERIAC). Započinjemo danas zajedničku kampanjom koja će biti naš doprinos odgovorima i na krizu korona virusa i na njene ekonomske i političke posledice. Ova kampanja će biti zasnovana na našoj sposobnosti za opstanak i samoopredeljenja. To je bio duh Prvog svetskog kongresa Roma 1971. To je duh našeg liderstva za 21. vek.

Opre Rromalen!