Bilten - April 2021 - OPRE ROMA SRBIJA OPRE ROMA SRBIJA

Bilten - April 2021

  • Autor: ORS
  • Datum: 02 May 2021
  • Podeli:
  • Podeli:
  • Podeli:

Traži

Na poziv grada, pokret Opre Roma Srbija se 5. Aprila 2021. godine, sastao sa najvišim predstavnicima grada Beograda. Povod ovog sastanka je tragičnan događaj koji se desio u neformalnom romskom naselju u gradskoj opštini Čukarica.

Predstavnici grada Beograda su pokazali spremnost da se nađe brzo privremeno rešenje za stanovnike naselja koje je pogodila neseća, kako bi se deci pružila prilika za adekvatnim postbolničkim oporavkom.

Bahtalo 8. aprili Maškarthemutno Dive e Romengo!

Dan sećanja na žrtve genocida obeležava se u znak sećanja na 22. april 1945. godine i proboj grupe zarobljenika ustaškog logora smrti u Jasenovcu-Donja Gradina u NDH.

Opre Roma Srbija (ORS) će se truditi da sećanje na žrtve ne bude samo sećanje već i opomena na ponovno prisustvo govora mržnje i jačanje ekstremne desnice na samo 76 godina od stradanja miliona nedužnih ljudi.
Naša dužnost je da skrenemo pažnju javnosti da žrtve nasilja i rasizma možemo biti svi, da niko nije imun na posledice ekstremizma i da ga moramo prepoznati i reagovati. Ne znamo ko može biti njihova sledeća žrtva. Naša dužnost je da učimo iz naše mračne istorije i ponudimo bolju i drugačiju budućnost.

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji je 22. aprila 2021. godine organizovao okrugli sto na temu „Politička zastupljenost nacionalnih manjina u predstavničkim institucijama“.
__________________________________
Cilj okruglog stola je bio da u razgovoru sa predstavnicima nacionalnih manjina dođu do predloga rešenja koja bi omogućila bolju uključenost manjina u javnom i političkom životu Srbije, a na osnovu prethodno urađene analize.

Pokret je naglasio da je pitanje izbornog modela sekundarno pitanje za našu zajednicu, a da je prioritetni problem na koji želimo da utičemo politička korupcija u vidu kupovine glasova.
Kupovina glasova nije problem jedne partije, već svih partija u prethodnih nekoliko decenija. Neophodno je da se ova ustaljena praksa najstrože kazni, jer će to doprineti prvenstveno demokratičnosti Srbije, a romskoj zajednici omogućiti ravnopravne izbore. Pokret smatra da bi na površinu time izašle najkompetentnije romske partije, jer pitanje organizovanja Roma je pitanje konteksta u kojem Romi mogu da se slobodno organizuju. Smatramo da našoj mnogobrojnoj zajednici ne bi predstavljalo problem sakupljanje potpisa podrške za učešće na izborima kao manjinske stranke, te da smanjenje broja potpisa ne bi garantovalo učešće Roma i Romkinja u političkom životu, čak bi dodatno fragmentisalo romski glas. U skladu sa tim treba razumeti i predloge drugih manjiskih partija, da se taj broj smanji i sve implikacije koje na njih ima trenutni broj.

Takođe, naš predlog je i da za one partije koje dostignu određeni broj podrške i imaju dobru demografsku i geografsku zastupljenost, da bi za njih kao vanparlamentarne partije trebalo obezbediti budžetsko finansiranje kako bi razvile svoj pun potencijal.

Nakon serije dijaloga koje je pokret imao sa romskom zajednicom iz Bača i artikulisanja prioriteta zajednice, pokret Opre Roma Srbija se danas, 26. aprila 2021. godine, sastao sa najvišim predstavnicima opštine Bač na čelu sa predsednikom opštine gospodinom Panićem kako bi zagovarao interese zajednice.
Tema razgovora je bila zapošljavanje i bezbednost u romskim naseljima.
Na temu zapošljavanja dogovoreno je da se kreira zajednički plan akcije za narednih 6 meseci koji uključuje mapiranje poslodavaca i radno sposobnih Roma, a nakon toga medijaciju ka zapošljenju. Takođe, bilo je reči o podršci preduzetnicima koju sprovodi opština sa partnerima, kao i o tome kako se naše akcije mogu sinhronizovati.
Zbog čestih prirodnih nepogoda, požara i slično, deo razgovora se odnosio na bezbednost u naseljima. Dogovoreno je da pokret predloži najodgovornije osobe iz svakog naselja koja broje minimum 100 ljudi, koje će opština predložiti Ministarstvu unutrašnjih poslova za obuku poverenika za bezbednost, a nakon čega će ih opština imenovati za poverenike.
Romska zajednica iz Bača je učestvovala na dijalozima sa pokretom kada su artikulisani najprioritetniji problemi za našu zajednicu.
Zahvaljujemo se gospodinu Paniću i njegovom timu na otvorenosti i spremnosti da se preuzmu konkretni koraci koji će unaprediti kako romsku zajednicu, tako i opštinu Bač. Takođe, zahvaljujemo se i našoj tim liderki iz Bača, Vesni Petrović.

Nakon serije dijaloga koje je pokret imao sa romskom zajednicom iz Požarevca i artikulisanja prioriteta zajednice, pokret Opre Roma Srbija se juče, 27.4.2021. godine, sastao sa najvišim predstavnicima grada Požarevac kako bi zagovarao interese romske zajednice u tom mestu.
Tema razgovora je bila zapošljavanje i bezbednost u romskim naseljima.
Na temu zapošljavanja dogovoreno je da se kreira zajednički plan akcije za narednih 6 meseci koji uključuje mapiranje poslodavaca i radno sposobnih Roma, a nakon toga medijaciju ka zapošljenju. Takođe, bilo je reči o deficitarnim zanimanjima poput metalostrugara, bravara, zavarivača, kao i potreba u IT sektoru. Naš pokret će pokušati da odgovori na sve potrebe zajednice.
Zbog čestih prirodnih nepogoda, požara i slično, deo razgovora se odnosio na bezbednost u naseljima. Dogovoreno je da pokret predloži najodgovornije osobe iz svakog naselja koja broje minimum 100 ljudi, koje će opština predložiti Ministarstvu unutrašnjih poslova za obuku poverenika za civilnu zastitu, a nakon čega će ih opština imenovati za poverenike.

Zahvaljujemo se gospodinu Dejanu Krstiću i njegovom timu na otvorenosti i spremnosti da se preuzmu konkretni koraci koji će unaprediti kako romsku zajednicu, tako i grad Požarevac.
Takođe, zahvaljujemo se i našem tim lideru iz Požarevca, Mihajlu Jovanoviću.

 Barvalipe u Nacionalnoj akademiji za javnu upravu Srbije (BNAJUS)

Ovim putem želimo da vas obavestimo da smo završili sa procesom prikupljanja prijava za prvi ciklus našeg najambicioznijeg programa u Srbiji - program obuke za rad u javnoj upravi.

Komisija koju čini RIO i ORS je završila sa selekcijom, i izvršila izbor polaznika ovog ciklusa programa.

U cilju formiranja izbalansirane grupe učesnika po svim kriterijumima koristili smo principe rodne i geografske ravnopravnosti prilikom izbora učesnika.

Tri metode za odabir učesnika bile su:

1) pojedinačna procena koja se sastoji od pismenog dela (CV i javnog intervjua),

2) procena kapaciteta za timski rad kao dela tima i vežba uloga,

3) procena strateške podobnosti.

Prioritet su imali oni sa završenim magistarskim studijama (ekonomija, političke nauke, međunarodni odnosi, javni poslovi, EU integracije i pravo). Procenili smo akademsku prošlost kandidata, razmotrili smo njihov akademski učinak i konkurentnost institucija koje su pohađali.

Čestitamo polaznicima i želimo im uspešno završe kurs a nakon toga i brzo zaposlenje!

Sigurni smo da ce opravdati poverenje nas i naše zajednice.