Bilten - Jul 2020 - OPRE ROMA SRBIJA OPRE ROMA SRBIJA

Bilten - Jul 2020

  • Autor: ORS
  • Datum: 02 Aug 2020
  • Podeli:
  • Podeli:
  • Podeli:

Traži

U cilju transparentnosti i dobre informisanosti o radu ORS ce u narednom periodu na kraju svakog meseca da vrši distribuciju biltena kojim će predstaviti svoj rad u predhodmom periodu.